Oferta

INVESTIS zapewnia kompleksowe usługi doradcze, projektowe i szkoleniowe w zakresie:
- pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym dotacji z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i przedsięwzięć społecznych,
- zarządzania projektami (od przygotowania, po nadzór i realizację, aż do monitoringu i ewaluacji),
- przygotowania dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: strategie rozwoju gmin lub rozwoju ponadlokalnego, gminne programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej,
- opracowania dokumentacji technicznej i finansowej (tj. studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty energetyczne, projekty budowlane, kosztorysy, analizy opłacalności inwestycji, plany zagospodarowania obszarów zielonych),
- wyceny i obsługi nieruchomości,
- obsługi prawnej inwestycji.
Organizujemy profesjonalne szkolenia zamknięte wynikające z analizy potrzeb i specyficznych wymagań danego Klienta.
Do naszych klientów należą zarówno instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, jak również przedstawiciele sektora prywatnego - przedsiębiorstwa.
Działamy na terenie całego kraju!

© Copyrights INVESTIS 2023 Designed by IS