DOŚWIADCZENIE

 

Kadra


 

Zespół naszych pracowników już od 2002 roku świadczy usługi doradcze na rzecz samorządów, instytucji publicznych oraz firm prywatnych. Naszą kadrę tworzą osoby, które zdobywały doświadczenie w administracji publicznej oraz w firmach doradczych, m.in. w przygotowaniu i realizacji wielu projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej). 

Nasza kadra posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych już od 2002r. począwszy od przygotowania wniosków o dotację z programu Phare – Access, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Mechanizmu Finansowego EOG, aż do chwili obecnej: Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i krajowych programów operacyjnych.

Zarządzamy projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Uczestniczymy w wielu szkoleniach, konferencjach i seminariach dotyczących zarządzania projektami europejskimi, w tym pozyskiwania środków z funduszy UE i realizacji projektów, organizowanych m.in. przez: Komisję Europejską i Komitet Regionów w Brukseli, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie, wyższe uczelnie. 

 

Klienci i referencje


 

Do naszych Klientów należą jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz pozostałe instytucje, tj.: zakłady opieki zdrowotnej, wyższe uczelnie. Nasi eksperci świadczyli usługi między innymi dla:

Powiat Brzeski www.brzeg-powiat.pl

Powiat Nyski www.powiat.nysa.pl
Powiat Częstochowski www.czestochowa.powiat.pl
Powiat Myszkowski
www.powiatmyszkowski.pl

Powiat Zawierciański www.zawiercie.powiat.pl
Miasto Tarnów
www.tarnow.pl
Miasto Będzin www.bedzin.pl
Miasto Częstochowa www.czestochowa.pl
Miasto Radzionków www.radzionkow.pl
Miasto Sosnowiec
www.sosnowiec.pl
Miasto i Gmina Aleksandrów Łódzki
www.aleksandrow-lodzki.pl
Miasto i Gmina Wodzisław Śląski
www.wodzislaw-slaski.pl
Miasto i Gmina Koniecpol
www.koniecpol.pl
Miasto i Gmina Kłobuck
www.gminaklobuck.pl

Miasto i Gmina Krzepice www.krzepice.pl

Gmina i Miasto Koziegłowy www.kozieglowy.pl

Gmina Branice www.branice.pl
Gmina Brenna
www.brenna.org.pl
Gmina Buczek www.buczek.org.pl

Gmina Buczkowice www.buczkowice.pl

Gmina Byczyna www.byczyna.pl

Gmina Konopiska www.konopiska.pl

Gmina Kruszyna www.kruszyna.com

Gmina Lipie www.lipie.pl

Gmina Lipowa www.lipowa.pl

Gmina Miedźno www.miedzno.pl

Gmina Mstów www.mstow.pl

Gmina Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl
Gmina Panki
www.bip.panki.akcessnet.net
Gmina Przystajń www.bip.przystajn.akcessnet.net

Gmina Rędziny www.redziny.pl

Gmina Starcza www.gmina-starcza.pl
Gmina Siewierz www.siewierz.pl

Gmina Ślemień www.slemien.pl

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu www.mwmskansen.pl

Brzeskie Centrum Medyczne www.bcm.brzeg.pl
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
www.zsm.czest.pl

SP ZOZ w Myszkowie www.zozmyszkow.pl

Wielospecjalistyczny Szpital im. B. Hagera w Tarnowskich Górach www.wsphager.med.pl
Wojewódzki Szpital im. prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie www.wsz.czest.pl
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
www.szpitalnetus.pl
Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Częstochowie www.rehabilitacja.phg.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku www.zozklobuck.com.pl
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
www.zozkonopiska.pl

SP Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach www.zoz.glucholazy.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie www.goz.gogolin.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie www.straz.czestochowa.pl

NZOZ Dentica24 w Raciborzu www.dentica24.pl
NZOZ Dental-Spa w Żorach
www.dentalspaclinic.eu
Prywatny Gabinet Stomatologiczno - Protetyczny
www.usmiechnij-sie.pl
Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie www.cdmo.art.pl
Dom energooszczędny EU
www.domenergooszczedny.eu  

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi www.filmschool.lodz.pl

 

Wybrane projekty, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich, dla których dokumentację aplikacyjną opracowali pracownicy firmy INVESTIS


Projekty z zakresu termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej

 

Beneficjent: Powiat Nyski

„Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację obiektów SP ZOZ Głuchołazy oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Program Operacyjny PL04„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Wartość projektu: 3 914 000,00 zł, dotacja: 2 784 732,00 zł

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

„Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 8 545 644,95 zł, dotacja: 7 263 798,20 zł

 

Beneficjent: Gmina Starcza

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 1 370 340,71 zł, dotacja: 979 438,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Rędziny

„Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana

linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 924 870,00 zł, dotacja: 776 083,84 zł

 

Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

"Termomodernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość projektu: 8 347 481 zł, dotacja: 2 126 248 zł

 

Beneficjent: Powiat Brzeski

"Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Zielonych Inwestycji (GIS)

Wartość projektu: 3 607 830 zł, dotacja: 895 074 zł

 

Beneficjent: Miasto Będzin

„Termomodernizacja obiektów oświatowych (przedszkola Miejskie nr 1,2,5,10) w mieście Będzin”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Zielonych Inwestycji (GIS)

Wartość projektu: 2 800 486,00 zł, dotacja: 783 486,00 zł

 

Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
„Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 6 281 226,65 zł, dotacja:  5 339 042,65 zł

Beneficjent: Gmina Lipowa
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipowa”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 625 416,60 zł, dotacja:  489 957,00 zł

Beneficjent: Gmina Wręczyca Wielka
„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 2 418 360,47 zł, dotacja:  1 566 935,84 zł

Beneficjent: Gmina Poraj
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - etap I (OSP)”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 201 923,08 zł, dotacja: 973 669,32 zł

Beneficjent: Gmina Olsztyn
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynki OSP w Zrębicach i Przymiłowicach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 3 590 148,43 zł, dotacja:  1 458 611,41 zł

Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 346 445,33 zł, dotacja: 737 387,38 zł

Beneficjent: Gmina Kłobuck
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 3 375 874,36 zł, dotacja:  2 520 649,47 zł

Beneficjent: Gmina Krzepice
„Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 326 284,93 zł, dotacja:  991 219,77 zł

Beneficjent: Gmina Lipowa
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek B w Lipowej”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 267 738,36 zł, dotacja:  195 161,06 zł

Beneficjent: Miasto Zielonka
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  2 791 232,57 zł, dotacja:  1 171 480,30 zł

Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 2 350 629,00 zł, dotacja:  1 319 878,18 zł

Beneficjent: Gmina Kłobuck
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 3 950 959,50 zł, dotacja:  2 644 772,29 zł

Beneficjent: Gmina Rędziny
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 341 140,50 zł, dotacja:  238 789,80 zł

Beneficjent: Gmina Olsztyn
„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 178 600,00 zł, dotacja:  151 810,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Rędziny
"Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 5 278 643,40 zł, dotacja:  3 647 843,00 zł

Beneficjent: Gmina Poraj
„Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  1 693 254,84 zł, dotacja:  1 439 266,61 zł

 

Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia

 

Beneficjent: Powiat Brzeski

„Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wartość projektu: 6 115 560,95 zł, dotacja: 5 198 226,81 zł

 

Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

„Zakup niezbędnego sprzętu medycznego do poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 839 808,66 zł, dotacja: 3 085 651,72 zł

 

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie

Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 152 039,33 zł, dotacja: 1 142 087,27 zł

 

Beneficjent: Gmina Koniecpol

„Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 400 182,00 zł, dotacja: 2 040 154,70 zł

 

Beneficjent: Gmina Starcza

„Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 1 357 769,71 zł, dotacja: 1 154 104,25 zł

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

„Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ GOZ w Konopiskach”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 670 929,37 zł, dotacja: 570 289,96 zł

 

 

Projekty z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

 

Beneficjent: Gmina Poczesna

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej"

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na lata 2007-2013

Wartość projektu: 34 314 373 zł, dotacja: 19 726 321 zł

 

Beneficjent: Gmina Branice

„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 7 773 375,57 zł, dotacja: 5 219 358,12 zł

 

Beneficjent: Gmina Koniecpol

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 4 791 806,98 zł, dotacja: 4 073 035,93 zł

 

Beneficjent: Związek Międzygminny Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 368 476,68 zł, dotacja: 1 650 168,18 zł

 

Beneficjent: Gmina Koniecpol

„Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 004 644,54 zł, dotacja: 1 703 947,85 zł

 

Beneficjent: Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość projektu: 7 313 373,96 zł, dotacja: 3 986 617 zł

 

Beneficjent: Gmina Kruszyna

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 6 091 955,36 zł, dotacja:  3 424 937,00 zł

Beneficjent: Gmina Olsztyn
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 5 570 354,00 zł, dotacja:  3 593 217,00 zł

Beneficjent: Gmina Mstów
„Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 5 144 840,47 zł, dotacja:  3 554 541,00 zł

Beneficjent: Gmina Przyrów
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Staropole gmina Przyrów”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  1 845 741,97 zł, dotacja:  1 021 010,00 zł

Beneficjent: Gmina Miedźno
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 5 849 191,61 zł, dotacja:  4 815 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Wręczyca Wielka
„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski-etap II - Bór Zapilski, Piła Druga”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 7 286 719,98 zł, dotacja:  3 647 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Przystajń
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 3 134 369,97 zł, dotacja:  2 165 773,20 zł

Beneficjent: Gmina Lipie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy - etap I”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 5 901 105,89 zł, dotacja:  4 078 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Opatów
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 8 766 221,45 zł, dotacja:  4 328 945,45 zł

Beneficjent: Gmina Koniecpol
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 143 038,51 zł, dotacja:  548 285,75 zł

Beneficjent: Gmina Koniecpol
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 623 362,43 zł, dotacja:  430 677,55 zł

Beneficjent: Gmina Koniecpol
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 7 503 000,00 zł, dotacja:  4 573 064,24 zł

Beneficjent: Gmina Krzepice
„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 7 425 276,63 zł, dotacja:  3 941 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Rędziny
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  7 265 321,72 zł, dotacja:  3 527 345,00 zł

Beneficjent: Miasto Zielonka
„Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  470 379,27 zł, dotacja:  318 576,64 zł

 

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej

 

Beneficjent: Miasto Tarnów

„Rozbudowa drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Błonie -Aleja Jana Pawła II”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wartość projektu: 20 526 563,25 zł, dotacja: 17 447 578,76 zł

 

Beneficjent: Powiat Myszkowski, Powiat Częstochowski, Miasto Częstochowa

„Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 67 045 340,01 zł, dotacja: 23 196 000,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Sosnowiec
„Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 17 663 581,57 zł, dotacja: 14 486 001,87 zł

 

Beneficjent: Powiat Brzeski

„Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 090 789,31 zł, dotacja: 1 777 170,91 zł

 

Beneficjent: Gmina Koniecpol

„Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach: Rudniki i Zaróg”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 140 816,56 zł, dotacja: 2 669 694,07 zł

 

Beneficjent: Powiat Częstochowski

„Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna - Wrzosowa”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

wartość projektu: 6 760 791,89 zł, dotacja: 2 153 600,00 zł

 

Beneficjent: Powiat Częstochowski

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska – Blachownia”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

wartość projektu: 5 866 299,12 zł, dotacja: 2 553 600,00 zł

 

Beneficjent: Powiat Częstochowski

"Poprawa połączenia pomiędzy DK1 i planowaną A1 poprzez przebudowę DP 1053 S w miejscowości Starcza"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 490 480,74 zł, dotacja: 2 486 802,22 zł

 

Beneficjent: Gmina Sosnowiec
Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza – Wawel – Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 5 478 974,95 zł, dotacja: 4 636 741,45

 

Beneficjent: Gmina Sosnowiec
Przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 3 724 626,11 zł, dotacja: 2 842 667,63

 

Beneficjent: Gmina Sosnowiec

„Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego – Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 593 988,19  zł, dotacja: 2 185 072,60 zł

 

Beneficjent: Gmina Rędziny
„Budowa drogi gminnej ul. Bankowej w miejscowości Rędziny”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 586 446,33 zł, dotacja: 442 751,30 zł

 

Projekty z zakresu rewitalizacji, turystyki oraz infrastruktury społecznej

 

Beneficjent: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – jednostka organizacyjna samorządu Województwa Mazowieckiego

„Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wartość projektu: 61 749 622,83 zł, dotacja: 42 274 155,00 zł

 

Beneficjent: Powiat Brzeski

„Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 4 341 860,69 zł, dotacja: 1 623 134,44 zł

 

Beneficjent: Gmina Olsztyn

„Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIVw. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 1 632 500,00  zł, dotacja:
1 379 975,00

 

Beneficjent: Gmina Branice
„Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej  w Branicach"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
dotacja: 2 371 621,43 zł

 

Beneficjent: Gmina Branice
„Park Historyczny we Włodzieninie”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 1 116 920,00zł, dotacja: 949 382,00 zł

 

Beneficjent: Powiat Brzeski

„Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 022 006,90 zł, dotacja: 1 718 705,86 zł

Beneficjent: Miasto i Gmina Koziegłowy

„Rewitalizacja rynku w Koziegłowach”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 278 636,74 zł, dotacja: 1 756 828,92 zł

  

Beneficjent: Gmina Starcza

„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 163 445,85 zł, dotacja: 1 838 928,97 zł

 

Beneficjent: Powiat Nyski
„Wyznaczamy standardy – zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 1 173 805,00 zł, dotacja: 997 734,25 zł

 

Beneficjent: Gmina Konopiska

„Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 9 122 297,45 zł, dotacja:  1 156 529,81

 

Beneficjent: Gmina Przystajń
„Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 11 911 916,29 zł, dotacja:  7 584 071,75 zł

 

Beneficjent: Gmina Olsztyn

„Budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Kusiętach i Zrębicach, Gmina Olsztyn”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 4 152 455,46 zł, dotacja:  3 255 181,53

 

Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy

„Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach – zaplecza turystycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 505 468,61 zł, dotacja: 1 544 322,92 zł

 

Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy

„Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 365 640,00 zł, dotacja: 310 794,00

 

Beneficjent: Powiat Myszkowski

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 6 561 408,48 zł, dotacja: 3 923 955,02 zł

 

Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
„Budynek dydaktyczny – PWSFTviT Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Wartość projektu: 21 598 666,36 zł, dotacja: 18 114 174,93 zł

Beneficjent: Gmina Poraj
„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 811 737,75 zł, dotacja:  1 721 150,86 zł

Beneficjent: Gmina Koziegłowy
„Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 5 029 623,07 zł, dotacja: 4 299 927,02 zł

Beneficjent: Gmina Koniecpol
„Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 3 093 510,00 zł, dotacja:  2 910 049,50 zł

Beneficjent: Gmina Lipowa
„Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  669 585,11 zł, dotacja:  636 105,85 zł

Beneficjent: Gmina Koniecpol
„Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 420 095,92 zł, dotacja:  357 081,53 zł

Beneficjent: Miasto i Gmina Serock
„Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania: Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Wartość projektu:  743 607,87 zł, dotacja:  508 684,67 zł

 

Projekty z zakresu informatyzacji oraz e-usług

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
„Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 512 061,31 zł, dotacja: 2 122 706,11 zł

Beneficjent: Powiat Myszkowski
„Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 000 000,00 zł, dotacja: 1 700 000,00  zł

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 336 102,83 zł, dotacja: 1 886 045,45 zł

 

Beneficjent: Powiat Nyski
„Inter@ktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
dotacja: 1 292 475,27 zł

Beneficjent: Gmina Olsztyn
„Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 411 281,25 zł, dotacja:  349 589,06 zł

 

 

 

Partnerzy


 

 

Współpracujemy z ekspertami, firmami, samorządami terytorialnymi i instytucjami z zakresu finansów publicznych, przedsiębiorczości, inwestycji, administracji i consultingu.

Nasi partnerzy to:

- analitycy i doradcy finansowi,
- architekci, projektanci i kosztorysanci,

- rzeczoznawcy majątkowi,

- pośrednicy w obrocie nieruchomościami,

- zarządcy nieruchomości,
- eksperci z zakresu marketingu, przedsiębiorczości,
- stratedzy i planiści,
- inspektorzy nadzoru budowlanego,
- specjaliści z zakresu rynku nieruchomości,
- tłumacze (przysięgli, native speakers),
- pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
- prawnicy,
- księgowi.

 

 

 

statystyka