OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzimy obsługę księgową (rachunkową) firm oraz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.
Posiadamy uprawienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


statystyka