KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORÓW

 

•     informowanie potencjalnych inwestorów zagranicznych nt. gospodarki kraju i regionu,  prowadzenia działalności
       gospodarczej (aspekty prawne i podatkowe),
•     analiza potrzeb inwestora i przedstawienie możliwości inwestycyjnych (tereny/obiekty) kontaktowanie inwestorów

       z lokalnymi instytucjami, organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami,    
•     zapewnienie profesjonalnych tłumaczeń,
•     organizowanie wizyt potencjalnych inwestorów w regionie,
•     prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych,
•     pomoc w założeniu działalności gospodarczej (wymogi formalne, rejestracja, organizacja biura),
•     pozyskanie nieruchomości pod działalność gospodarczą,
•     prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
•     zagospodarowanie czasu wolnego.

statystyka