Świadectwa charakterystyki energetycznej - ankieta

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji
2. Telefon do kontaktu
3. E-mail do kontaktu
4. Rodzaj obiektu będącego przedmiotem świadectwa
5. Powierzchnia całkowita w m2
6. Miejscowość/ lokalizacja
7. Dokumentacja architektoniczno - budowlana
8. Rok budowy
9. Nietypowy kształt
10. Zadaj dodatkowe pytanie
statystyka