ANKIETA DOTACJE UE dla FIRM

1. Nazwa firmy
2. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
3. E-mail do kontaktu
4. Telefon do kontaktu
5. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej (rok)
6. Liczba osób zatrudnionych w pełnych etatach (umowa o pracę)
7. Planowane miejsce realizacji inwestycji
8. Wartość netto planowanej inwestycji (bez podatku VAT)
9. Zakres projektu - rodzaj planowanej inwestycji:
- zakup nieruchomości (gruntów, budynków)
- zakup wyposażenia
- roboty budowlane
- inny, jaki?
10. Zadaj dodatkowe pytanie
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVESTIS do celów związanych z realizacją usług oraz przekazywaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych
statystyka